Andantino

És un dels projectes amb millor implantació a les nostres escoles que imparteixen l’assignatura de Música en valencià, i disposa també de versions en castellà i en anglés. Estructurat en nou unitats didàctiques, basa l’aprenentatge en cançons populars valencianes i d’altres cultures, en activitats de lectura rítmica i melòdica, i de creativitat i escriptura.

Música en moviment

Un material nou basat en el treball per projectes que s’ajusta als continguts curriculars.  Cada curs s’estructura en tres trimestres organitzats a partir de reptes comuns en tots els cursos. Musicogrames, activitats digitals, recursos audiovisuals, taller de ràdio… són alguns dels recursos que incorpora aquest innovador projecte.

Preludi

Col·lecció de sis quaderns de música de Primària. Les unitats sempre comencen amb una cançó que funciona com a eix vertebrador. Al llarg de cada llibre treballem llenguatge i cultura musical, dansa, instrumentació, audició i, a partir de 3r de Primària, flauta.

Siringa

El mètode de flauta Siringa pretén facilitar l’aprenentatge de la flauta dolça per a gaudir-la tant a l’aula com a casa. Està format per dos llibres de cançons i exercicis seqüenciats.

Andantino

És un dels projectes amb millor implantació a les nostres escoles que imparteixen l’assignatura de música en valencià, i disposa també de versions en castellà i en anglés. Estructurat en nou unitats didàctiques, basa l’aprenentatge en cançons populars valencianes i d’altres cultures, en activitats de lectura rítmica i melòdica, i de creativitat i escriptura. L’alumnat aconseguirà, de manera progressiva, consolidar l’aprenentatge en la lectura i escriptura musical, i en aspectes del ritme, l’entonació i activitats de creativitat i escriptura.

Compta amb pistes sonores descarregables que contenen els acompanyaments de les cançons i exercicis rítmics, i amb activitats digitals que complementen els continguts del llibre de text. 

Música en moviment

És un dels projectes amb millor implantació a les escoles que imparteixen l’assignatura de música fora de l’àmbit valencià. Estructurat en nou unitats didàctiques, basa l’aprenentatge en cançons populars, en activitats de lectura rítmica i melòdica, i de creativitat i escriptura. L’alumnat aconseguirà, de manera progressiva, consolidar l’aprenentatge en la lectura i escriptura musical, i en aspectes del ritme, l’entonació i activitats de creativitat i escriptura.

Compta amb pistes sonores descarregables que contenen els acompanyaments de les cançons i exercicis rítmics, i amb activitats digitals que complementen els continguts del llibre de text. 

Música en moviment 1

Música en moviment 2

Música en moviment 3

Música en moviment 4

Música en movimient 5

Música en movimient 6

Preludi

Col·lecció de sis quaderns de música de Primària. Les unitats sempre comencen amb una cançó que funciona com a eix vertebrador. Al llarg de cada llibre treballem llenguatge i cultura musical, dansa, instrumentació, audició i, a partir de 3r de Primària, flauta.

Siringa

El mètode de flauta Siringa pretén facilitar l’aprenentatge de la flauta dolça per a gaudir-la tant a l’aula com a casa. Està format per dos llibres de cançons i exercicis seqüenciats.

Siringa 1

Siringa 2