Musicant

Basat en situacions d’aprenentatge

Bromera presenta un nou projecte de música per a tota la Primària que dona resposta a les necessitats de professorat i alumnat de l’escola valenciana. Es tracta d’un material basat en situacions d’aprenentatge que contextualitzen i fan possible l’aprenentatge significatiu a  través de l’activació de les competències clau.

A més del llibre en paper, alumnat i professorat compten amb accés a una plataforma d’aprenentatge virtual que inclou vídeos, musicogrames, activitats digitals…

DISPONIBLE EN VALENCIÀ, CASTELLÀ I ANGLÉS.

Més informació

ESTRUCTURA DELS LLIBRES
 • Cada quadern conté 9 unitats didàctiques.
 • La unitat 9 és un resum dels principals continguts del curs.
 • A més, al llarg del llibre, hi ha recordatoris de conceptes bàsics vistos en cursos anteriors.
 • Disposa d’activitats complementàries.
 • A partir de 3r s’inclou un annex per a la pràctica de la flauta i Ukelele.
ESTRUCTURA DE LES UNITATS 
 • Cada unitat comença amb una activitat preparatòria, habitualment una cançó, amb què s’introdueix la unitat. En aquest apartat, es treballa l’escolta, la interpretació i l’expressió corporal.
 • A continuació, i de manera progressiva segons el curs, s’introdueixen nous conceptes musicals i es plantegen activitats de comprensió i consolidació.
 • També es plantegen d’altres com lectura rítmica i melòdica i la seua interpretació. A més a més es dona espai a l’escolta activa plantejant en cada unitat una audició i informació complementària que es treballa generalment en assemblea i amb musicogrames.
 • Per concloure la unitat, es presenten activitats creatives i en equip que proposen a l’alumnat utilitzar en situacions reals els coneixements adquirits durant la unitat.
RECURSOS PER A DOCENTS I ALUMNAT

El quadern compta amb un llicència digital allotjada a Blinklearning que dona accés a tots els recursos digitals que acompanyen el projecte i permet una experiència educativa digital completa i enriquidora.

A més de la llicència, el professorat compta també amb una completa guia didàctica que inclou atenció a la diversitat.

Avantatges de l’oferta digital de Bromera!

 • Accedir el llibre des de qualsevol dispositiu.
 •  Tindre accés en línia i fora de línia amb l’app.
 • Crear una aula virtual.
 •  Realitzar activitats digitals autocorrectives amb report per al professorat: fes un seguiment fàcil i senzill de l’aprenentatge del teu alumnat!
 • Enviar missatges individuals o a tota la classe.
 •  Tindre accés a un gran ventall de recursos complementaris: àudios, vídeos, enllaços, propostes didàctiques…

Demana una mostra per al teu centre al teu promotor o promotora de zona o al correu centres@bromera.com!