Música en moviment

Basat en la metodologia per projectes

Tàndem presenta un nou projecte de música per a tota la Primària que dona resposta a les necessitats de professorat i alumnat de l’escola valenciana. Es tracta d’un material basat en situacions d’aprenentatge que s’ajusta als continguts curriculars.  Cada curs s’estructura en tres trimestres organitzats a partir de reptes comuns en tots els cursos. Musicogrames, activitats digitals, recursos audiovisuals, taller de ràdio… són alguns dels recursos que incorpora aquest innovador projecte.

MÉS QUE UN LLIBRE DE MÚSICA!

Basat en la metodologia per projectes.

Predomini del treball en grup: debats, assemblees, tertúlies musicals…

Projecte transversal que treballa la intel·ligència emocional.

Foment de les agrupacions artístiques, la inclusió, el treball en equip, col·laboratiu i cooperatiu i la creació col·lectiva.

ELS LLIBRES

Cada curs s’estructura en tres projectes que s’organitzen a partir de reptes comuns en tots els cursos. Els sis cursos treballaran al mateix temps la batucada, la mascletada musical, el flashmob, les danses…

És un material innovador, ja que s’atorga una rellevància destacada al vessant més pràctic de l’assignatura, a més de treballar la resta de blocs del currículum vigent.

Compta amb uns personatges que fan de vincle al llarg dels sis cursos i que vehiculen la realització de les tasques.

En cada projecte es treballen valors i temes transversals com ara la diversitat, la sostenibilitat ambiental, l’alimentació saludable, la solidaritat o les emocions.

ELS PROJECTES

Música en moviment proposa projectes de diversa tipologia per a treballar amb tot l’alumnat, de primer a sisè. Hi ha, però, dos projectes transversals i comuns a tots els cursos. Tothom participarà d’una proposta de REVISTA i de PROGRAMA RADIOFÒNIC.  Però també trobareu totes les indicacions, guies i recomanacions per a fer…


Demana una mostra per al teu centre al teu promotor o promotora de zona o al correu centres@bromera.com!