Musiquem

Un projecte competencial per a l’ESO

Bromera presenta un nou projecte de música per a l’ESO innovador i engrescador per a alumnat i professorat. Una proposta que us acompanyarà en el procés d’aprenentatge del vostre alumnat. El projecte està basat en situacions d’aprenentatge que contextualitzen i fan possible l’aprenentatge significatiu a  través de l’activació de les competències clau.

Musiquem inclou diferents tipologies d’activitats i propostes que posen l’accent en la vessant més pràctica de la música i fomenten la creativitat artística.

A més del llibre en paper, alumnat i professorat compten amb accés a una plataforma d’aprenentatge virtual que inclou vídeos, musicogrames, activitats digitals, karaokes, bases musicals, geniallys….

Descobreix totes les possibilitats d’aquest nou projecte!

ESTRUCTURA DELS LLIBRES

El pojecte distribueix el contingut curricular de l’assignatura en dos llibres. Musiquem I, basat en els elements sonors, i Musiquem II, basat en els contextos musicals.

Cada llibre conté 8 unitats didàctiques i annexos per a la improvisació, la interpretació amb flauta i introducció a l’Ukulele.

Disposa d’activitats complementàries.

A la guia del professorat, es proposa un projecte de centre voluntari i opcional per curs.

ESTRUCTURA DE LES UNITATS
  • Cada unitat comença amb una activitat preparatòria que connecta amb els coneixements previs de de l’alumnat.
  • Tot seguit s’introdueixen els conceptes amb un mapa conceptual.
  • El contingut teòric es treballa amb diferents metodologies, com el FlippedClassroom i amb el del suport de recursos com vídeos o presentacions interactives fetes amb Genially i Kahoot.
  • Musiquem! Escoltem. Aquest és l’apartat dedicat a l’audició i el dictat amb propostes d’activitats engrescadores que impliquen l’alumnat.
  • Musiquem! Interpretem. És l’apartat dedicat a la creació i interpretació musical a partir d’exercicis i arrejaments amb minus one. A més s’introdueix l’expressió corporal.
  • Per concloure la unitat, es presenta el repte. Es tracta d’activitats creatives i en equip que proposen a l’alumnat utilitzar, en situacions reals, els coneixements adquirits durant la unitat.
DIARI D’APRENENTATGE

Un quadern pensat com un diari d’aprenentatge per a l’alumnat per a facilitar l’organització, seguiment i presentació dels resultats del repte. Inclourà també les rúbriques d’autoavaluació, exercicis de repàs i consolidació i full de pentagrames.


Demana una mostra per al teu centre al teu promotor o promotora de zona o al correu centres@bromera.com!

Creativitat Musical

Coneix el material que hem elaborat per a l’assignatura de Creativitat Musical. Es tracta d’una assignatura optativa que s’impartirà en tercer de l’ESO i que pretén consolidar els coneixements musicals de l’alumnat adquirits en nivells anteriors.

Creativitat Musical pretén desenvolupar la percepció i l’expressió musical de l’alumnat a través de l’exploració i l’experimentació i busca fomentar els processos creatius en connexió amb altres llenguatges artístics.

Mostra del material de l’assignatura de Creativitat Musical.